Tekstilije in oblačila

Tečaje izvajamo trenutno le v individualni obliki, po programu 60 urnega tečaja.  Cena tečaja 340€

Tečaj obsega 12 individualnih ur. V primerjavi s tečajem v skupini, dela poteka doma. Z učiteljem vsak kandidat predela tekočo snov, na podlagi katere se določijo naloge, ki jih izdela skladno z navodili. Ko so naloge izdelane se z učiteljem dogovori za naslednji termin. 

Začetek tečaja je odvisen od vsakega posameznika v dogovoru z  učiteljem. 

 

Program tečaja je sestavljen iz treh večjih sklopov:

- prvi sklop (risanje in slikanje)

- drugi sklop (zasnova kolekcije)

- tretji sklop (zasnova vzorca)

Skozi celotni tečaj, si slušatelji pridobijo znanje tudi s pomočjo skripte, ki jo brezplačno pridobijo ob vpisu na tečaj. V njej je v celoti in nazorno opisan postopek učenja snovi, ki udeležencem omogoči sprotno delo tudi doma.

 

 tečajučiteljtelefonpričetekkraj
01 Ljubljana Aleš Becele 030 453 102

je odvisen od vsakega posameznika

po dogovoru z učiteljem

 

Učni načrt

 

1. sklop: risanje in slikanje (8 × 4 ure)2. sklop: zasnova kolekcije (4 × 4 ure)3. sklop: zasnova vzorca (3 × 4 ure)
 • Udeleženci se v prvem sklopu seznanijoz načinom likovnega gledanja, kar je pri študijskem risanju ključnega pomena. Najprej se seznanijo z osnovnimi elementi, iz katerih je sestavljen vsak risarski objekt in na podlagi tega začenjajo razvijati predstavo o plastičnosti objektov ter njihovi umeščenosti v prostor. Udeleženci se seznanijo z viziranjem, perspektivo, kompozicijo, z zakonitostmi ter proporci pri risanju figure, s teorijo barv ter s tehniko slikanja. Pridobljeno znanje je osnova za naslednja dva sklopa predavanj.
 • V drugem sklopu se udeleženci najprej seznanijo s proporci modne figure, pri čemer se osredotočijo na poenostavitev posamezne telesne forme, kar služi kot osnova za aplikacijo oblačilne forme. Prikazane so tehnike izrisovanja posameznih oblačilnih elementov in detajlov. V teoretičnem delu se udeležencem predstavi smernice sodobnega modnega oblikovanja ter vidnejše oblikovalce. Na podlagi pridobljenega znanja prenesemo idejno zasnovo v oblačilno kolekcijo, ki deluje kot povezana celota, je inovativna ter skladna s sodobno modno estetiko.
 • V tretjem sklopu srečanj se udeleženci prvotno seznanijo z osnovnimi prvinami iz likovne teorije, kot so likovni elementi in likovne spremenljivke. Skozi praktično delo razvijamo razumevanje barvnih zakonitosti, barvnih kontrastov, harmonije barv ter barvne ekspresije pri zasnovi  tekstilnih vzorcev. Na podlagi teoretičnega znanja razvijamo vzorce, ki služijo določeni namembnosti ter jih umeščamo v oblačilno formo.

Zakaj mi?

 • 88% uspešnost dijakov pri sprejemnih za FA,
 • Zaradi dolgoletnega delovanja in izkušenjter uspešnosti,
 • Društvo ponuja kadrovske štipendije za nadarjene bodoče arhitekte,
 • Usposobljen in strokoven kader , ki se vsak dan srečuje s procesom »učenja« arhitekture in so po našem mnenju poleg profesorjev najbolj usposobljeni, da dijakom podajajo znanje, ki je potrebno za sprejemni izpit,
 • Tečaje za sprejemne izpite izvajamo po celi Sloveniji, tudi v vašem kraju, kar dijakom izven Ljubljane olajša možnost izobraževanja,
 • Smo cenovno ugodni,
 • Lastno učno gradivo.

Koliko?

 • tečaj I. semester FA 48 ur - že za 180 eur
 • tečaj II. semester FA 48 ur - že za 180 eur
 • tečaj FA 60 ur - že za 230 eur
 • tečaj VŠD 60 ur - že za 230 eur
 • tečaj KA 60 ur - že za 230 eur
 • HITRI tečaj - že za 60 eur