2. semester

II. semester je logično nadaljevanje I. semestra in v prvih urah utrjuje in izpopolnjuje znanje pridobljeno v I. semestru ter ga s tem pripelje na raven globalnega znanja, ki se konstruktivno uporablja v nadaljnjem risanju. Predvsem temelji na uporabi prerezne metode in viziranja ter potrebni kombinaciji obojega, seveda pri risanju zahtevnejših predmetov. Tečajniki se naučijo perspektivo interierja, ulice, trga, kompozicije, naloge prostorske predstave, Escherja…

Tečaj dopolnjuje skripta, kjer so podani primeri risb s ponovitvijo metod risanja in predvsem učenja kako naj bi risba sploh izgledala, končuje pa se s pregledom slovenske arhitekture in arhitektov, tudi aktualnih ter navedbo uporabne literature po naši presoji.

Oba semestra tečaja zajemata celoto potrebno snov za sprejemne izpite, zato priporočamo obiskovanje obeh zgoraj predstavljenih tečajev. Temeljita namreč na učenju, utrjevanju in predvsem vaji ob strokovnem nadzoru. To je naša formula pridobljena skozi leta, ki naj bi dijakom omogočala velike možnosti za sprejem na Fakulteto za arhitekturo.

 

Termin tečajev 2. semester

 tečajučiteljtelefonpričetekkraj
01 Ljubljana Aleš Becele 030 453 102

v petek 25.3.2022 ob 17:00h, in soboto 26.3.2022 ob 9:00h

Dijaški dom Poljane, Ljubljana
03 Celje Viktorija Durković 030 453 102 petek 25.3.2022 ob 17:00h, in soboto 26.3.2022 ob 9:00h2 Šolski center Celje Gimnaziji Lava, Pot na Lavo 22, 
04 Kranj Jaro Ješe 030 453 102 petek 25.3.2022 ob 17:00h Gimnazija Kranj, učilnica 29 v drugem nadstropju
06 Koper Laura Lipej 030 453 102 se izvede ob zadostnem številu prijav Gimnazija Koper, učilnica zgodovine v pritličju
07 Novo Mesto Eva Ličina 030 453 102 petek 25.3.2022 ob 17:00h, in soboto 26.3.2022 ob 9:00h Šolski center Novo Mesto, učilnica 24
09 Nova Gorica Aleš Becele 030 453 102

 se izvede ob zadostnem številu prijav

se pridruži tečaju v Kopru in Ljuljani
10 Maribor Sandi Vaupotič 030 453 102

25.3.2022 ob 17:00h, in soboto 26.3.2022 ob 9:00h

Srednja Gredbena šola Maribor

 

11

Ljutomer

Aleš Becele 030 453 102

se izvede ob zadostnem številu prijav

po dogovoru z učiteljem

 

 

Tečaj zajema (posamezen sklop obsega 4 šolske ure)

1. sklop2. sklop3. sklop4. sklop5. sklop6. sklop
ponovitev risanja po prerezni metodi (tloris, naris), risanje z diagonalami risanje zapletenejšega predmeta z ravnimi robovi ponovitev risanja elips v centralni perspektivi risanje zapletenega predmeta s krožnimi deli maketa viziranje zapletenejšega predmeta v kombinaciji s prerezno metodo

 

7. sklop8. sklop9. sklop10. sklop11. sklop12. sklop
risanje kompozicije risanje interierja risanje eksterierja risanje slike po spominu reševanje nalog prostorske predstave, pregled risb I. in II. semestra ter uprizoritev ustnega dela sprejemnih izpitov riše se podoben predmet, ki je tečajnikom delal največ preglavic (kot na sprejemnem izpitu)

Zakaj mi?

 • 88% uspešnost dijakov pri sprejemnih za FA,
 • Zaradi dolgoletnega delovanja in izkušenjter uspešnosti,
 • Društvo ponuja kadrovske štipendije za nadarjene bodoče arhitekte,
 • Usposobljen in strokoven kader , ki se vsak dan srečuje s procesom »učenja« arhitekture in so po našem mnenju poleg profesorjev najbolj usposobljeni, da dijakom podajajo znanje, ki je potrebno za sprejemni izpit,
 • Tečaje za sprejemne izpite izvajamo po celi Sloveniji, tudi v vašem kraju, kar dijakom izven Ljubljane olajša možnost izobraževanja,
 • Smo cenovno ugodni,
 • Lastno učno gradivo.

Koliko?

 • tečaj I. semester FA 48 ur - že za 180 eur
 • tečaj II. semester FA 48 ur - že za 180 eur
 • tečaj FA 60 ur - že za 230 eur
 • tečaj VŠD 60 ur - že za 230 eur
 • tečaj KA 60 ur - že za 230 eur
 • HITRI tečaj - že za 60 eur