Notranja oprema

Tečaje izvajamo trenutno le v individualni obliki na daljavo, po programu 60 urnega tečaja.  Cena tečaja 340€

Tečaj obsega 12 individualnih ur. V primerjavi s tečajem v skupini, dela poteka doma. Z učiteljem vsak kandidat predela tekočo snov, na podlagi katere se določijo naloge, ki jih izdela skladno z navodili. Ko so naloge izdelane se z učiteljem dogovori za naslednji termin. 

 

Začetek tečaja je odvisen od vsakega posameznika v dogovoru z  učiteljem. 

 

  

Srečanja so tako kot tečaj zastavljena po petih vsebinskih sklopih: vizualnega jezika, teorije barv, risanja, ki prevladuje, ter kronološkega pregleda razvoja in usmeritev notranje opreme.

Skozi celotni tečaj si slušatelji pridobijo znanje tudi s pomočjo skripte, ki jo brezplačno pridobijo ob vpisu na tečaj. V njej je v celoti in nazorno opisan postopek učenja snovi, ki udeležencem omogoči sprotno učenje tudi doma.

 

 tečajučiteljtelefonpričetekkraj
01 Ljubljana Lana Križnik  030 453 102

odvisno od vsakega tečajnika posebej

na daljavo od doma 

 

Učni načrt

1. del: vizualni jezik (eno srečanje s štirimi urami)2. del: teorija barv (dvoje srečanj s osmimi urami)3. del: risanje (deset srečanj s 30 urami)
Osnovno in prvo srečanje bo osredotočeno zaznavanju telesa in kompozicije v razmerju do okolja. Udeleženci pridobijo znanje o osnovnih likovnih elementih in likovnih spremenljivkah. Slušatelje se vsebinsko seznani z osnovami barvnih kontrastov, harmonije barv in barvne ekspresije. Risarski del je osrednji in najpomembnejši del tečaja. Udeležencem se vsebinsko predstavi vse osnove: perspektive, horizont, črta, kompozicija itd. Poznavanje risarksega dela je ključno za naslednji sklop predavanj.
4. del: prostor in perspektiva (dvoje srečanj s osmimi urami)5. del: pregled teorije in sodobne notranje opreme (eno srečanje s štirimi urami)
Slušatelje se seznani z osnovami interierja in njegovo funkcijo ter odnos med elementom in prostorom. Poseben poudarek je namenjen posameznemu elementu v interierju (oblika/barva/funkcija). Zadnje predavanje je namenjeno krajšemu pregledu razvoja interierja skozi zgodovino, s poudarkom na sodobnih oblikovalcih.

Zakaj mi?

 • 88% uspešnost dijakov pri sprejemnih za FA,
 • Zaradi dolgoletnega delovanja in izkušenjter uspešnosti,
 • Društvo ponuja kadrovske štipendije za nadarjene bodoče arhitekte,
 • Usposobljen in strokoven kader , ki se vsak dan srečuje s procesom »učenja« arhitekture in so po našem mnenju poleg profesorjev najbolj usposobljeni, da dijakom podajajo znanje, ki je potrebno za sprejemni izpit,
 • Tečaje za sprejemne izpite izvajamo po celi Sloveniji, tudi v vašem kraju, kar dijakom izven Ljubljane olajša možnost izobraževanja,
 • Smo cenovno ugodni,
 • Lastno učno gradivo.

Koliko?

 • tečaj I. semester FA 48 ur - že za 180 eur
 • tečaj II. semester FA 48 ur - že za 180 eur
 • tečaj FA 60 ur - že za 230 eur
 • tečaj VŠD 60 ur - že za 230 eur
 • tečaj KA 60 ur - že za 230 eur
 • HITRI tečaj - že za 60 eur