Vizualne komunikacije

 

Tečaje izvajamo trenutno le v individualni obliki, po programu 60 urnega tečaja.  Cena tečaja 340€

Tečaj obsega 14 individualnih ur. V primerjavi s tečajem v skupini, dela poteka doma. Z učiteljem vsak kandidat predela tekočo snov, na podlagi katere se določijo naloge, ki jih izdela skladno z navodili. Ko so naloge izdelane se z učiteljem dogovori za naslednji termin. 

 

Začetek tečaja je odvisen od vsakega posameznika v dogovoru z  učiteljem. 

 

 

 

Program tečaja je sestavljen iz petih večjih sklopov – prvi del sestavljajo vizualni jezik, drugega teorija barve, tretjega risanje ter zadnja dva – tipografijo in zgodovinski pregled oblikovanja vizualnih komunikacij.

Skozi celotni tečaj, si slušatelji pridobijo znanje tudi s pomočjo skripte, ki jo brezplačno pridobijo ob vpisu na tečaj. V njej je v celoti in nazorno opisan postopek učenja snovi, ki udeležencem omogoči sprotno delo tudi doma.

 

 tečajučiteljtelefonpričetekkraj
01 Ljubljana Manca Flajs 040 453 102

je odvisen od vsakega posameznika

po dogovoru z učiteljem

 

Učni načrt

1. sklop: vizualni jezik (2 × 4 ure)2. sklop: teorija barv (3 × 4 ure)3. sklop: risanje (6 × 4 ure)
 • 1. del: Vizualni jezik 1
  • Uvodno srečanje je namenjeno zaznavanju telesa v razmerju do okolja. Udeleženci pridobijo znanje o osnovnih likovnih elementih in likovnih spremenljivkah.
  • >Domača naloga: Udeleženec dobi domačo nalogo, ki zajema: Točka, linija, ploskev iz točk.
 • 2. del: Vizualni jezik 2
  • V tem delu se slušatelji seznanijo s kompozicijo oziroma z načini sporazumevanja z vizualnimi pojmi. Namen srečanja je slušatelje pripeljati do lažjega razumevanja in interpretacije dela.
 • 1. del: Teorija barv 1
  • V drugem sklopu bodo slušatelji seznanjeni z razumevanjem uporabe barvnih zakonitosti v oblikovalskem delu. Po predavanju sledi praktična izdelava barvne kompozicije, ki naj vsebuje pridobljeno znanje o prostorskem učinku barve in njenem odnosu do oblike ter kompozicije.
 • 2. del: Teorija barv 2
  • Slušatelje se seznani z osnovami barvnih kontrastov, harmonije barv in barvne ekspresije. Po predavanju sledi praktična izdelava diptiha (kolažna tehnika).
 • 1. del: Risanje 1:
  • Podajanje znanja osnovnih geometrijskih teles, pri slušatelju razviti veščine upodabljanja plastičnosti predmetov. Slušatelji teorijo nadgradijo z risanjem enostavnih predmetov (kompozicija oglatih in okroglih teles).
 • 2. del: Risanje 2
  • Namen tega dela risarskega predavanja, je slušateljem razviti osnovne veščine upodabljanja plastičnosti predmetov. Teoretičnemu delu sledi izdelava dveh kolažev A3.
 • 3. del: Risanje 3
  • V tem delu se opredeljuje linearna perspektiva in viziranje. Predavanje je ključno za razvoj občutka slušateljev za prepoznavanje velikosti razmerij v prostoru ter prenos le teh na papir.
 • 4. del: Risanje 4
  • V zadnjem delu risarskega dela nastopi risanje tihožitja. Slušatelji se spoznajo s kombinacijo kompozicije oglatih in okroglih teles.
4. sklop: tipografija (2 × 4 ure)5. sklop: teorija (2 × 4 ure)
V sklopu tipografije se slušatelji najprej spoznajo z disciplino tipografije ter njene funkcije znotraj oblikovanja vizualnih komunikacij. Poseben poudarek je namenjen črki (oblika/protioblika/odnos črkovnega materiala do formata ipd). Praktično slušatelj izdela tipografski diptih, s katerim slušatelj razvije občutek za ekspresivnost tipografije. Predavanje je namenjeno kratkemu pregledu sodobnega dizajna in oblikovalcev – tako tujih kot tudi domačih. Namen zadnjega dela je končna kritična interpretacija slušateljev o sodobnem dizajnu

Zakaj mi?

 • 88% uspešnost dijakov pri sprejemnih za FA,
 • Zaradi dolgoletnega delovanja in izkušenjter uspešnosti,
 • Društvo ponuja kadrovske štipendije za nadarjene bodoče arhitekte,
 • Usposobljen in strokoven kader , ki se vsak dan srečuje s procesom »učenja« arhitekture in so po našem mnenju poleg profesorjev najbolj usposobljeni, da dijakom podajajo znanje, ki je potrebno za sprejemni izpit,
 • Tečaje za sprejemne izpite izvajamo po celi Sloveniji, tudi v vašem kraju, kar dijakom izven Ljubljane olajša možnost izobraževanja,
 • Smo cenovno ugodni,
 • Lastno učno gradivo.

Koliko?

 • tečaj I. semester FA 48 ur - že za 180 eur
 • tečaj II. semester FA 48 ur - že za 180 eur
 • tečaj FA 60 ur - že za 230 eur
 • tečaj VŠD 60 ur - že za 230 eur
 • tečaj KA 60 ur - že za 230 eur
 • HITRI tečaj - že za 60 eur