Sprejemni izpiti na Fakulteti za arhitekturo

Fakulteta za arhitekturo razpisuje univerzitetni študijski program smer arhitektura in urbanizem. Na smeri arhitektura je prostih mest za redni študij je 115, na urbanizmu pa 30. Za izredni študij pa 25 na smeri arhitketura in 15 na smeri urbanizem.  Pri rednem je izbranih prvih 115 oziroma 30 kandidatov glede na uspeh, pozitivno (vsaj 20 točk) pa morajo opraviti tudi preizkus sposobnosti. Pri izrednem študiju se izbere prvih 25  oziroma 15 kandidatov, glede na število točk. Preizkus sposobnosti je obvezen. Rezultati za vpis so znani zadnji teden v juliju, hkrati pa so objavljena tudi morebitna prosta mesta. V tem primeru je možna druga prijava. Prijavi se lahko, kdor je oddal Prvo prijavo.

 

Potek sprejemnih izpitov na FA

potek

 • risanje poljubnega predmeta (nekaj primerov spodaj)
  • nariši ročno uro,
  • nariši svoje obuvalo,
  • risanje stola. 
 • reševanje nalog prostorske predstave
  • Escher,
  • računska naloga,
  • risanje teles podanih s tlorisom in narisom,
  • rotacija in zrcaljenje podanega telesa,
  • prebod telesa s premico.
 • izdelava makete in kompozicijska zasnova
 • sestavljen iz različnih vprašanj, ki pa so odvisna od profesorja h kateremu je dijak dodeljen na ustni izpit, pri tem se išče:
  • motive in emocionalno afiniteto do arhitekture,
  • sproščenost duha v razgovoru,
  • dojemanje okolja (kulture, občega dogajanja, kraja, oblike…),
  • objektivnost (vrednotenja prostora, odnosov, razmer…),
  • željo po spremembah oz. inovativnost (korektura razmer ali odnosov),
  • domišljijo oz. bogastvo idej (pri predlogih posegov ali sprememb),
  • sposobnost za iskanje novih poti (ali ravnanj),
  • morda izvirnost (v predstavljanju zamisli),
  • organiziranost (v pripovedi ali risarski predstavitvi),
  • smisel za bistveno,
  • kritičnost do sveta oblik, do razvojnih pojavov, do procesov v kulturi…

 

Vsak element se točkuje. Najvišje število točk je 10. Obvestilo prejmejo kandidati na dom. V jesenskem izpitnem roku je rezervni rok tudi za preizkus sposobnosti.

Postopek prijave in izračunavanje točk vodi Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani. Obvestilo prejmejo kandidati na dom.

Zakaj mi?

 • 88% uspešnost dijakov pri sprejemnih za FA,
 • Zaradi dolgoletnega delovanja in izkušenjter uspešnosti,
 • Društvo ponuja kadrovske štipendije za nadarjene bodoče arhitekte,
 • Usposobljen in strokoven kader , ki se vsak dan srečuje s procesom »učenja« arhitekture in so po našem mnenju poleg profesorjev najbolj usposobljeni, da dijakom podajajo znanje, ki je potrebno za sprejemni izpit,
 • Tečaje za sprejemne izpite izvajamo po celi Sloveniji, tudi v vašem kraju, kar dijakom izven Ljubljane olajša možnost izobraževanja,
 • Smo cenovno ugodni,
 • Lastno učno gradivo.

Koliko?

 • tečaj I. semester FA 48 ur - že za 180 eur
 • tečaj II. semester FA 48 ur - že za 180 eur
 • tečaj FA 60 ur - že za 230 eur
 • tečaj VŠD 60 ur - že za 230 eur
 • tečaj KA 60 ur - že za 230 eur
 • HITRI tečaj - že za 60 eur